เพิ่มยอดคนไลค์เพจ 100%

by wistell2

เพิ่มยอดไลค์จาก 0 เป็นผู้ติดตามหลักแสน (หรือมากกว่านี้) เปลี่ยนธุรกิจเล็ก ๆ ให้เป็นธุรกิจใหญ่ที่เติบโต สร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ คนที่ได้มาจากการโฆษณามีตัวตนจริง


รูปแบบเพคเกจ

Normal Like Facebook คนถูกใจเพจเพิ่ม 5,000 คน / 3 วัน ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

VIP Like Facebook คนถูกใจเพจเพิ่ม 10,000 คน / 7 วัน ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Full Ads Managers ดูแลเพิ่มยอดไลค์เปลี่ยนเลข  0 เป็นหลัก 100,000 ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน


  • วิเคราะห์แบรนด์และช่วยวางแผนสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ
  • จัดการงบประมาณโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ
  • วางแผนการโฆษณาโดยใช้กลยุทธิ์ Marketing online
  • ยิงถูกเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ลูกค้า
  • ไม่เสียเงินเปล่า มียอด  KPI รองรับ
  • เปลี่ยนยอดการมองเห็นจาก 0 เป็นหลัก 100,000 เพื่อธุรกิจเติบโต

You may also like

Leave a Comment